CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A low pressure encapsulated resonant fluid density sensor with feedback control electronics

Thierry Corman ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Kjell Norén ; Göran Stemme
IOP Journal of Measurement Science and Technology Vol. 11 (2000), 3, p. 205-211.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-19.
CPL Pubid: 153958

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Produktion
Elektroteknik och elektronik
Teknisk mekanik
Kemiteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur