CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Novel “burst” technology for closed-loop detection and excitation of resonant silicon sensors

Thierry Corman ; Kjell Norén ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Jessica Melin ; Göran Stemme
IEEE Transactions on Electron Devices Vol. Vol. 47 (2000), No. 11, p. 2228-2235.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-19.
CPL Pubid: 153957

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Produktion
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur