CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dynamic simulation model for a vibrating fluid density sensor

Timo Veijola ; Thierrry Corman ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Göran Stemme
Sensors and Actuators, A76 (1-3) p. 213-224. (1999)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-19.
CPL Pubid: 153955

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Elektroteknik och elektronik
Teknisk mekanik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur