CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluid density sensor based on resonance vibration

Peter Enoksson (Institutionen för mikroelektronik) ; Göran Stemme ; Erik Stemme
Sensors and Actuators A. 46-47 p. 327-331. (1995)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-19.
CPL Pubid: 153830

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Energi
Produktion
Transport
Elektroteknik och elektronik
Teknisk mekanik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur