CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Carbon dioxide storage − an essential element in tackling global climate change

Filip Johnsson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Climate challenge - the safety's off, (Formas Fokuserar), pp371-382 p. 512. (2009)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-19.
CPL Pubid: 153826