CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controlling the initial phase of PECVD growth of vertically aligned carbon nanofibers on TiN

Farzan Alavian Ghavanini (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; María Elena López Damián (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Damon Rafieian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Krister Svensson ; Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Sensors and Actuators A: Physical (0924-4247). Vol. 172 (2011), 1, p. 347-358.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 153778

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Transport
Elektroteknik och elektronik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)