CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Magnetic Multicore Nanoparticles: Magnetic Properties and Applications

Vincent Schaller (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 93 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: magnetic multicore nanoparticles, Monte Carlo method, metropolis algorithm, magnetic separation, magnetic immunoassays, digital microfluidics, electrowetting-on-dielectric (EWOD)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2013-08-01.
CPL Pubid: 153776

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Transport
Elektroteknik och elektronik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Motion of nanometer sized magnetic particles in a magnetic field gradient


Monte Carlo simulation of magnetic multi-core nanoparticles


Effective magnetic moment of magnetic multicore nanoparticles


Towards an electrowetting-based digital microfluidic platform for magnetic immunoassays


The effect of dipolar interactions in clusters of magnetic nanocrystals


Examination

Datum: 2011-01-14
Tid: 10:00
Lokal: A423 (Kollektorn)
Opponent: Professor Quentin Pankhurst, London Centre for Nanotechnology