CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

OMNIITOX Information System Material

Karolina Flemström (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Maria Erixon (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Klas Geiron (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Johan Tivander (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 130 s.
[Rapport]

Information Content in OMNIITOX IS Manual for documentation of basic data Manual for documentation of characterization models Manual for using the OMNIITOX IS web tool


OMNIITOX project report D27 EC contract G1RD-CT–2001–00501Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 15376

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur