CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LES study of breakdown control of A-pillar vortex

Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Jan Östh (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Branislav Basara (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
International Journal of Flow Control (1756-8250). Vol. 2 (2011), 4, p. 237-258.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: LES, large eddy simulation, vehicle, vortex breakdown, active flow controlDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 153746