CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LES study of breakdown control of A-pillar vortex

Sinisa Krajnovic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Jan Östh (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Branislav Basara (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
International Journal of Flow Control (1756-8250). Vol. 2 (2011), 4, p. 237-258.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: LES, large eddy simulation, vehicle, vortex breakdown, active flow controlDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 153746

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Unsteady Numerical Simulations of Flow around Heavy Vehicles, Trains and Passenger Cars


Unsteady Numerical Simulations and Reduced-Order Modelling of Flows around Vehicles