CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wireless platform for monitoring of physiological parameters of cattle, in “Sensing Systems for Agriculture and Environment Monitoring”

Arne Sieber ; Alexandra Nafari ; R. Konrad ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; M. Wagner
Berlin Heidelberg : Springer, 2012.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2013-03-22.
CPL Pubid: 153737

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Produktion
Transport
Elektroteknik och elektronik
Animalieproduktion

Chalmers infrastruktur