CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensorized Tools for Haptic Force Feedback in Computer Assisted Surgery, "Haptics"

Arne Sieber ; K. Houston ; C. Woegerer ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; A. Menciassi ; P. Dario
: InTech, 2012. ISBN: 978-953-307-897-7.
[Bok]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2016-07-18.
CPL Pubid: 153735

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Elektroteknik och elektronik
Kirurgi

Chalmers infrastruktur