CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Isolation and identification of microorganisms from soil able to utilize lignin as single carbon source

Ran Bi ; Gunnar Henriksson ; Oliver Spadiut ; Martin Lawoko ; Harry Brumer ; George Anasontzis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
WWSC Workshop, 29 November - 1 December, Södertuna, Gnesta, Sweden (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 153719

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Biokemi

Chalmers infrastruktur