CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Visualisera mera! – förbättra teamets kommunikation genom att planera visuellt

Ludvig Alfredson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Management of Innovation and Technology (1102-5581). Vol. 2011 (2011), 2,
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Under arbetet med att ta fram en ny produkt görs en mängd vägval, vilket ställer höga krav på kommunikationen inom utvecklingsteamet för att man ska kunna agera snabbt i varje situation. Allt fler företag provar på att visualisera sin planering för att förbättra kommunikationen och koordinationen inom teamet. I ett pågående forskningsprojekt ställer vi oss frågan: Fungerar det?Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 153702

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Produktion
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur