CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljö i Sverige under 50 år

Giftfri miljö, biologisk mångfald, kost för hälsa, och mediala miljöhistoriska toppar

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2012. - 11 s.
[Rapport]

Den svenska naturvetenskapliga miljöhistorien återges i form av valda mediala problem som följt slag i slag under ett halvt sekel. Media har ofta förstärkt dominansen av en fråga i taget. Långsiktigt framstår giftfri miljö, biologisk mångfald och kost för hälsa som övergripande mål.

Nyckelord: miljöhistoria, miljövetenskap, ekotoxikologi, miljögifter, livsmiljö, hälsa, miljömål


Författaren har själv via forskning, utbildning och mediakontakter varit engagerad i många miljöfrågor vilket redovisas via länkar till publikationer. Historiken kan därför ses som subjektiv men också som självständig och initierad.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18.
CPL Pubid: 153696

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Miljökemi

Chalmers infrastruktur