CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wave scattering from a rectangular crack in an anisotropic cladding

Per-Åke Jansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Journal of Mechanics of Materials and Structures (1559-3959). Vol. 6 (2011), 9-10, p. 1267-1282.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2012-02-24.
CPL Pubid: 153683

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur