CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and Fabrication of AlN/GaN Heterostructures for Intersubband Technology

Thorvald Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Kristian Berland (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Rashid Farivar (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Fredrik Fälth (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Per Hyldgaard (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Tommy Ive (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Martin Stattin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Shumin Wang (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
ISPlasma 2011, March 6-9, 2011 Nagoya, Japan (2011)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 153666

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur