CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Data definition and file syntax for ISO/TS 14048 data exchange

Raul Carlson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Johan Tivander (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - 29 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 15363

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)