CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Runaway electron generation in a cooling plasma

Håkan Smith (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; P. Helander ; L.-G. Eriksson ; Tünde Fülöp (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Phys. Plasmas Vol. 12 (2005), p. 122505.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15362

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Runaway electrons and Alfvén eigenmodes in tokamaks