CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Data format mapping between SPINE and ISO/TS 14048

Raul Carlson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Markus Erlandsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Karolina Flemström (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Ann-Christin Pålsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Johan Tivander (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 30 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 15361