CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiuser Diversity in Correlated Rayleigh-fading Channels

Behrooz Makki (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking (1687-1499). (2012)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This article studies the effect of scheduling and multiuser diversity on the performance of correlated Rayleigh-fading channels. More specifically, the power-limited channel average rate is obtained for quasi-static correlated fading channels. The results are obtained in the cases where there is perfect or imperfect channel state information available at the transmitter. Simulation results show that the average rate reduction due to channels dependencies is ignorable in low correlation conditions. However, the effect of scheduling and multiuser diversity on the average rate reduces substantially as the fading channels dependency increases. Also, for different channels correlation conditions, considerable performance improvement is achieved via very limited number of feedback bits.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 153605

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Telekommunikation

Chalmers infrastruktur