CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanofibrous Carbon Materials with Controlled Properties Synthesized from Electrospun Cellulose

Olga Naboka (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Katia Rodriguez ; Farshad Toomadj (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Anke Sanz-Velasco (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Guillermo Toriz (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; Per Lundgren (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Novel materials from wood or cellulose, Annual meeting of IAWS, August 31 to September 2, 2011, Stockholm, Sweden p. 28-29. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 153600

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Transport
Kemi
Kemiteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur