CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observation of CAEs on MAST

L.C. Appel ; R.J. Akers ; Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; R. Martin ; T. Pinfold
In Proc. of 31st EPS Conf. of Plasma Physics, London, 2004, ECA Vol. 28B (2004), p. 4.195.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15360

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur