CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Runaway electron generation in tokamak disruptions

P. Helander ; F. Andersson ; L.-G. Eriksson ; Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik)
In Proceedings of 20th IAEA Fusion Energy Conf., Portugal, 2004 p. TH/P4-39. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15359

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur