CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Load identification for a rolling disc: finite element discretization and virtual calibration

Hamed Ronasi (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Håkan Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Fredrik Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Computational Mechanics (1432-0924). (2011)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Input estimation, Load identification, Regularization, Sensitivity, Calibration – Minimization


Published online 10 august 2011Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 153586