CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Localized gas puffing control of edge rotation and electric field

P.J. Catto ; Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; P. Helander
Contribution to Plasma Physics Vol. 44 (2004), p. 281.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15358

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur