CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear Evolution of Fast Ion Driven Modes at Mariginal Stability in Tokamak Plasmas

Mietek Lisak (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Zalesny ; Grzegorz Galant (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; V.E. Semenov
Strong microwaves and terahertz waves: Sources and applications, July 9 - 16, 2011, Nizhny Novgorod, Russia (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2012-01-18.
CPL Pubid: 153577

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur