CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron kinetics in a cooling plasma

P. Helander ; Håkan Smith (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; Tünde Fülöp (Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik) ; L.G. Eriksson
Physics of Plasmas Vol. 11 (2004), p. 5704.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15357

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Icke-linjär elektrodynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Plasmafysik med fusion

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Runaway electrons and Alfvén eigenmodes in tokamaks