CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FESTA Handbook Version 3 (FOT-NeT/Deliverable D3.1 Revision of the FESTA Handbook)

Roberto Brignolo ; Yvonne Barnard ; Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Maxime Flament ; Oliver Carsten ; Adrian Zlocki ; John-Fredrik Grönvall ; Aurelie Mougammadoussane ; David Sanchez ; Oliver Sawade ; Sara Silvagni
2011. - 235 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 153569

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Systemteknik
Övrig annan teknik
Farmaceutisk mikrobiologi

Chalmers infrastruktur