CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties of detached shells around carbon stars. Evidence of interacting winds

F.L. Schöier ; Michael Lindqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi) ; H. Olofsson
Astronomy and Astrophysics Vol. 436 (2005), p. 633-646.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15356

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur