CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical simulation of the multipactor in septum polarizers

V.E. Semenov ; E.I. Rakova ; V.I. Pozdnjakova ; I.M. Nefedov ; I.A. Shereshevskii ; Dan Anderson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Puech
Mulcopim, September 21 -23, 2011, Valencia, Spain (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-01-18.
CPL Pubid: 153546

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur