CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multidisciplinary Robustness Evaluations of Aero Engine Structures

Anders Forslund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Johan Lööf (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
20th ISABE Conference 2011 Proceedings (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18.
CPL Pubid: 153540

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Hållbar utveckling
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Uncertainty and Robustness in Aerospace Structures