CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Summary of Research Activities on Microwave Discharge Phenomena involving Chalmers (Sweden), Institute of Applied Physics (Russia) and CNES (France)

J. Puech ; Dan Anderson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; E.I. Rakova ; Joel Rasch (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; V.E. Semenov ; I.A. Shereshevskii
Mulcopim, September 21 - 23, 2011, Valencia, Spain (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153532

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur