CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave multipactor breakdown in helix antennas, theory and simulations

Joel Rasch (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; V.E. Semenov ; E. Rakova ; Dan Anderson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J.F. Johansson ; J. Puech ; Mietek Lisak (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Mulcopim, September 21 - 23, 2011, Valencia, Spain (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153527

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Microwave Gas and Multipactor Breakdown in Inhomogeneous Fields