CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental study and numerical simulations of the multipactor discharge inside hollow and coaxial waveguides

I.A. Kossyi ; G.S. Lukyanchikov ; V.E. Semenov ; E.I. Rakova ; N.A. Zharova ; Dan Anderson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Mietek Lisak (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Puech
Strong microwaves and terahertz waves: Sources and applications, July 9 -16, 2011, Nizhny Novgorod, Russia (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-01-18.
CPL Pubid: 153517

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur