CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of the multipactor avalanche in two-wire transmission line

V.E. Semenov ; E. Rakova ; Joel Rasch (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; Dan Anderson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik) ; J. Johansson ; J. Puech ; Mietek Lisak (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Strong microwaves and terahertz waves: Sources and applications, July 9 - 16, 2011, Nizhny Novgorod, Russia (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153516

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2010-2012)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur