CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

EBSF/WP2.2 Driver ergonomics/Deleivarbale D2.2.1 Report on enhanced functional specifications to include ergonomics for the driver's cabin (Final and updated version)

Roland Scharl ; Günther Nirschl ; Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Helmut Warth ; Åse Lindström ; Daniela Carbone
2011.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 153512

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Systemteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur