CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Telefot: First Achievements and Results from FOTs on Aftermarket and Nomadic Devices in Vehicles

Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Roberto Montanari ; Petri Mononen ; Katja Paigle ; Andrew Morris
18th World Congress on Intelligent Transport Systems and ITS America Annual Meeting 2011; New York, NY; United States; 16 October 2011 through 20 October 2011 Vol. 2 (2011), p. 1263-1275.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 153510

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Systemteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur