CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HMI Certification - A critical review of methods for safety and efficiency evaluation of HMI solutions for IVIS

Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Maral Babapour Chafi (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
2011. - 61 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 153506

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Systemteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur