CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An analytical toolbox for the transportation process applied in the context of urban freight

Stig E.R. Franzén (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Proc. of European ITS Congress, Lyon, France (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 153505