CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Simulation of high-­Reynolds number flow around Flettner rotors

Wei Zhang (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik)
14th Numerical Towing Tank Symposium. 2011, Oct 22. The Lifeboat College, RNLI Poole (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153498

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur