CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational Tool Development for Propeller Design Considering Cavitation

Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Göran Bark (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik)
V International Conference on Computational Methods in Marine Engineering (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Lisbon, PortugalDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 153482

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur