CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industrial Innovation Economics and Intellectual Property

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
Göteborg : Svenska Kulturkompaniet, 2011. ISBN: 978-91-970257-3-7.- 382 s.
[Bok]

Nyckelord: Innovation, Economics, Intellectual PropertyDenna post skapades 2012-01-17.
CPL Pubid: 153399

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur