CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

About Random LOS in Rician Fading Channels for MIMO OTA Tests

Ahmed Hussain (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ulf Carlberg ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner)
ISAP2011, Jeju, Korea, 15-18 October 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

It is often claimed that Rician fading must also be included for Over-The-Air (OTA) testing of mobile devices with Multiple-input Multiple-output (MIMO) capabilities. However, the Line-Of-Sight (LOS) component varies with orientation and location of the mobile device. Therefore, we study Rician channels with random LOS to determine its significanceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2013-08-27.
CPL Pubid: 153398

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur