CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of Random Line-of-Sight Caused by Arbitrary User Positions and Orientations with Application to MIMO OTA Measurements of Wireless Devices

Ulf Carlberg ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson (Institutionen för signaler och system, Antenner)
ISAP2011, Jeju, Korea, 15-18 October 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17.
CPL Pubid: 153396

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur