CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biomedical areas of strength in Western Sweden. IMIT Report 22507:1. Institute for Management of Innovation and Technology

Jens Laage-Hellman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Annika Rickne ; D. Baecklund
Göteborg2011.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2012-03-02.
CPL Pubid: 153395

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur