CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Patents and Policies for Innovations and Entrepreneurship

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
Patent Law And Theory: A Handbook of Contemporary Research (2011)
[Kapitel]

Nyckelord: Patents, Policies, Innovations, EntrepreneurshipDenna post skapades 2012-01-17. Senast ändrad 2016-05-30.
CPL Pubid: 153394

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur