CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verifying 4G MIMO Devices with Realistic User Experience Measurements in Reverberation Test System

Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; K. Olovsson ; K. Anderson
Antenna systems 2011, Sept 20-21, Nashville, TN, USA (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-01-17.
CPL Pubid: 153393

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur