CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Economics of IP on the Context of Shifting Innovation Paradigm

Ove Granstrand (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi)
Chapter contribution to the WIPO Innovation Report 2011 “Shifting Innovation Paradigms and the Role of Intellectual Property”, May 2011. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Innovation, Intellectual PropertyDenna post skapades 2012-01-17.
CPL Pubid: 153390

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell organisation och ekonomi (2005-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur