CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gaussian Beam Measurement Range for HIFI Instrument of Herschel Space Observatory

Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15339

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2003-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2004-01-14
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 486L