CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Från radioastronomi och kvasarer till geodynamik och meteorologi

Gunnar Elgered (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
SINUS, Sveriges Kart- och Mättekniska förening 4, (2005)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15338

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur